Tiêu chuẩn khí thải Euro là gì

Tiêu chuẩn khí thải Euro là gì? Tổng hợp các loại tiêu chuẩn khí thải Euro

Hiện nay, việc kiểm soát lượng khí thải không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và cộng đồng. Trong bối cảnh này, tiêu chuẩn khí thải Euro đã thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều phía. Vậy, bạn đã biết gì về các tiêu chuẩn khí thải Euro như Euro 2, 3, 4, 5, 6, và 7 chưa? Hãy cùng khám phá chi tiết về các tiêu chuẩn này dưới đây.

Tiêu chuẩn khí thải Euro là gì?

Tiêu chuẩn khí thải Euro là một loạt quy định tại Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh nhằm đặt ra giới hạn ô nhiễm cho các phương tiện mới được bán trong khu vực.

Tiêu chuẩn khí thải Euro

 Các tiêu chuẩn này áp dụng cho cả phương tiện đường bộ , bao gồm ô tô, xe tải nhỏ và xe tải cũng như tàu hoạt động trong vùng biển EU.

Những điểm chính về tiêu chuẩn khí thải Euro:

 • Mục tiêu: Chủ yếu tập trung vào bốn chất gây ô nhiễm chính:
  • Oxit nitơ (NOx)
  • Cacbon monoxit (CO)
  • Hydrocacbon (HC)
  • Chất dạng hạt (PM)
 • Thực hiện:
  • Được giới thiệu vào năm 1992, với những sửa đổi tiếp theo thắt chặt các giới hạn theo thời gian (Euro 1, Euro 2, v.v.)Mỗi tiêu chuẩn Euro thể hiện mức độ kiểm soát khí thải chặt chẽ hơn so với tiêu chuẩn trước đó
  • Hiện tại phiên bản mới nhất là Euro 6d-TEMP (được giới thiệu năm 2019)

Lợi ích của tiêu chuẩn Euro:

 • Giảm đáng kể ô nhiễm không khí từ xe cộ
 • Cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng
 • Khuyến khích đổi mới và công nghệ xe sạch hơn

Tổng hợp các loại tiêu chuẩn khí thải Euro

Tiêu chuẩn khí thải Euro 1

Được ban hành vào tháng 7 năm 1992  và thi hành từ tháng 1 năm 1992, tiêu chuẩn khí thải Euro 1 đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc giảm ô nhiễm phương tiện giao thông ở châu Âu. So với các quy định trước đây, nó không nghiêm ngặt như những lần lặp lại sau này nhưng nó đặt nền móng cho những tiêu chuẩn chặt chẽ hơn sau này.

Các chỉ tiêu về khí thải trong tiêu chuẩn Euro 1 được quy định như sau:

 • CO: 2.72 g/km (cho cả xăng và dầu diesel)
 • HC + NOx: 0.97 g/km (cho cả xăng và dầu diesel)
 • PM: 0.14 g/m (chỉ áp dụng cho động cơ diesel)

Tiêu chuẩn khí thải Euro 2

Được giới thiệu vào tháng 1 năm 1996 , tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đánh dấu một bước tiến xa hơn trong việc thắt chặt các quy định về ô nhiễm không khí đối với các phương tiện giao thông mới ở châu Âu.

Các giới hạn chất khí thải được điều chỉnh như sau:

 • CO: Giảm so với tiêu chuẩn Euro 1.
 • HC + NOx: Giảm so với tiêu chuẩn Euro 1.
 • PM: Giảm đối với động cơ diesel.
 • Giới hạn tổng hợp hydrocarbon (HC) và nitơ oxit (NOx): Giảm đáng kể cho cả động cơ xăng và diesel.

* Euro 2 cũng thiết lập thông lệ phân biệt các giới hạn phát thải dựa trên loại nhiên liệu, mở đường cho các quy định có mục tiêu hơn trong tương lai.

Tiêu chuẩn khí thải Euro 3

Được thực hiện vào tháng 1 năm 2000 , tiêu chuẩn khí thải Euro 3 đánh dấu sự thắt chặt đáng kể các quy định đối với các loại xe mới được bán ở Liên minh Châu Âu. 

Tiêu chuẩn này tập trung vào việc giảm lượng chất thải độc hại, bao gồm khí CO, HC, NOx và PM.

Euro 3 đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể trong việc giảm lượng khí thải xe cộ, góp phần làm sạch không khí và cải thiện sức khỏe cộng đồng ở châu Âu.

Theo quy định, giới hạn khí thải của tiêu chuẩn Euro 3 cho động cơ xăng như sau:

 • CO : 2,3 g/km
 • HC : 0,20 g/km
 • NOx : 0,15 g/km
 • PM: không có giới hạn

Còn đối với động cơ diesel, giới hạn khí thải theo tiêu chuẩn Euro 3 như sau:

 • CO : 0,64 g/km
 • HC + NOx : 0,56 g/km
 • NOx : 0,50 g/km
 • PM : 0,05 g/km

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Được giới thiệu vào tháng 1 năm 2005 để phê duyệt loại mới và đăng ký mới vào tháng 1 năm 2006 , tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đã đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc giảm ô nhiễm không khí từ các phương tiện mới ở Liên minh Châu Âu. Nó được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn Euro 3 trước đó bằng cách tập trung vào việc giảm hơn nữa lượng khí thải độc hại, đặc biệt là đối với ô tô chạy bằng động cơ diesel.

Tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Tiêu chuẩn này tiếp tục nâng cao mức độ giảm chất thải độc hại như CO, HC, NOx và PM so với các tiêu chuẩn trước đó. Dưới đây là giới hạn của khí thải theo tiêu chuẩn Euro 4:

Đối với động cơ xăng:

 • CO : 1,0 g/km
 • HC : 0,10 g/km
 • NOx : 0,08 g/km
 • PM: không có giới hạn

Đối với động cơ diesel:

 • CO : 0,50 g/km
 • HC + NOx : 0,30 g/km
 • NOx : 0,25 g/km
 • PM : 0,025 g/km

* Euro 4 yêu cầu sử dụng hệ thống chẩn đoán trên xe (OBD) tiên tiến để giám sát tốt hơn hiệu suất và lượng khí thải của động cơ.

Tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Được triển khai vào tháng 9 năm 2009 đối với các phê duyệt kiểu loại mới và vào tháng 1 năm 2011 đối với các đăng ký mới, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đã thắt chặt đáng kể các quy định đối với xe khách mới và xe thương mại hạng nhẹ ở Liên minh Châu Âu. Nó đặt mục tiêu giảm đáng kể các chất gây ô nhiễm khác nhau, đặc biệt tập trung vào xe chạy bằng động cơ diesel.

Quy định về tiêu chuẩn khí thải Euro 5

Tiêu chuẩn này tiếp tục nâng cao hiệu suất giảm chất thải độc hại, bao gồm CO, HC, NOx và PM. Giới hạn khí thải của tiêu chuẩn Euro 5 là:

Đối với động cơ xăng:

 • CO : 1,0 g/km
 • HC : 0,10 g/km
 • NOx : 0,06 g/km
 • PM: 0.005 g/km (chỉ áp dụng cho động cơ phun xăng trực tiếp)

Đối với động cơ diesel:

 • CO : 0,50 g/km
 • HC + NOx : 0,23 g/km
 • NOx : 0,18 g/km
 • PM : 0,005 g/km
 • Chiều : 6,0×10^11 /km

Tiêu chuẩn khí thải Euro 6

Được triển khai vào tháng 9 năm 2014 đối với phê duyệt loại mới và tháng 9 năm 2015 đối với đăng ký mới, tiêu chuẩn này giảm đáng kể lượng khí thải cho phép so với các tiêu chuẩn trước đó, đặc biệt tập trung vào oxit nitơ (NOx) và chất dạng hạt (PM) từ phương tiện giao thông

Euro 6 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các công nghệ ô tô sạch hơn và hiệu quả hơn, giảm đáng kể ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông ở châu Âu.

Áp dụng cho cả xe sử dụng xăng và dầu diesel, bao gồm cả xe tải nhẹ và xe du lịch, tiêu chuẩn Euro 6 tiếp tục nâng cao hiệu suất giảm chất thải độc hại so với các tiêu chuẩn trước đó, đặc biệt là trong việc giảm NOx và PM. Giới hạn khí thải Euro 6 là:

Đối với động cơ xăng:

 • CO : 1,0 g/km
 • HC : 0,10 g/km
 • NOx : 0,06 g/km
 • PM: 0.005 g/km (chỉ áp dụng với động cơ phun xăng trực tiếp)
 • PM: 6.0×10^11/km (chỉ áp dụng với động cơ phun xăng trực tiếp)

Đối với động cơ diesel:

 • CO : 0,50 g/km
 • HC + NOx : 0,17 g/km
 • NOx : 0,08 g/km
 • PM : 0,005 g/km
 • Chiều : 6,0×10^11/km

* Thử nghiệm khí thải lái xe thực tế (RDE): Được giới thiệu cùng với Euro 6, thử nghiệm RDE đánh giá lượng khí thải trong điều kiện lái xe thực tế, cung cấp bức tranh chính xác hơn về tác động môi trường của xe ngoài các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tiêu chuẩn khí thải Euro 7

Tiến trình chính xác cho việc triển khai Euro 7 vẫn chưa được xác định chính thức, nhưng các ước tính cho thấy nó có thể có hiệu lực vào khoảng năm 2025-2027 . Mục tiêu của họ là giảm hơn nữa ô nhiễm không khí từ ô tô, xe tải, xe tải và xe buýt, dựa trên những tiến bộ của Euro 6.

Các tính năng chính được mong đợi của Euro 7:

 • Giảm thêm lượng khí thải NOx và PM: Euro 7 dự kiến ​​sẽ đưa ra các giới hạn thậm chí còn nghiêm ngặt hơn đối với oxit nitơ (NOx)chất dạng hạt (PM) từ các phương tiện giao thông, tập trung vào cả điều kiện lái xe thực tế và lượng khí thải trong suốt vòng đời của phương tiện.expand_more
 • Kiểm soát chặt chẽ hơn lượng khí thải không phải khí thải: Mặc dù chủ yếu tập trung vào lượng khí thải từ ống xả, Euro 7 cũng có thể đưa ra các quy định đối với lượng khí thải không phải khí thải như vi nhựa từ lốp xe và các hạt mài mòn phanh , giải quyết nhiều mối lo ngại về môi trường hơn.expand_more
 • Kéo dài thời gian tuân thủ: Các quy định Euro 7 được đề xuất có thể kéo dài thời gian tuân thủ đối với ô tô và xe tải lên 10 năm hoặc 200.000 km , đảm bảo kiểm soát khí thải chặt chẽ hơn trong thời gian dài hơn.expand_more
 • Tập trung vào lượng khí thải khi lái xe trong thế giới thực: Tương tự như Euro 6, Euro 7 có thể sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào việc kiểm tra lượng khí thải khi lái xe trong thế giới thực (RDE), đưa ra đánh giá chính xác hơn về tác động môi trường của phương tiện.expand_more

Nhìn chung, Euro 7 thể hiện cam kết liên tục hướng tới giao thông sạch hơn ở châu Âu.

*Việc chuyển đổi sang Euro 7 có thể đòi hỏi những tiến bộ trong công nghệ xe và có khả năng ảnh hưởng đến chi phí cũng như quy trình sản xuất xe mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *